Azerbejdžan obeležava 29 godina od genocida u Hodžaliju

Istorijske činjenice ukazuju da su Azerbejdžanci koji su živeli na svojim istorijskim zemljama, kako na teritoriji današnje Jermenije, tako i u azerbejdžanskoj regiji Nagorno-Karabah i njemu pripadajućih sedam oblasti, bili podvrgnuti politici etničkog čišćenja, genocida i agresije od strane jermenskih nacionalista. Zbog ovakve politike Azerbejdžanci su bili prinuđeni da kao izbeglice i raseljena lica napuste svoje istorijske zemlje. Da bi ostvarili svoj cilj, Jermeni, koji su živeli sa mitom o velikoj Jermeniji, uz pomoć pokrovitelja iz inostranstva, sprovodili su u razna vremena teror, genocid i etničko čišćenje usmereno protiv Azerbejdžanaca. Samo u dvadesetom veku četiri puta su Azerbejdžanci bili izloženi genocidu i etničkom čišćenju – u periodu između 1905. i 1906, 1918. i 1920, 1948. i 1953, a zatim i u skorije vreme u periodu između 1988. i 1993. godine.
Republika Jermenija je odmah nakon raspada Sovjetskog Saveza počela da primenjuje nasilje i da vodi agresivni rat protiv Republike Azerbejdžan. Usled ratnih dejstava gotovo petina teritorije Republike Azerbejdžan bila je privremeno okupirana, a na otetim zemljama i u samoj Jermeniji više od milion autohtonih Azerbejdžanaca bilo je podvrgnuto etničkom čišćenju. Tokom ove agresije počinjeni su brojni zločini protiv civilnog azerbejdžanskog stanovništva, uključujući dela genocida. Odgovornost za ove zločine snosi Republika Jermenija kao zemlja agresor.
Najveća tragedija dogodila se u gradu Hodžali. Ovaj grad, smešten u azerbejdžanskom regionu Nagorno-Karabah, imao je 7.000 stanovnika pre rata. Počev od oktobra 1991. godine grad je u potpunosti bio okružen oružanim snagama Jermenije. U noći između 25. i 26. februara 1992. godine, nakon masovnog artiljerijskog bombardovanja, jermenske oružane snage zauzele su Hodžali uz pomoć 366. motorizovanog puka bivšeg SSSR-a. Okupatori su u potpunosti uništili grad i izložili njegove mirne stanovnike neviđenoj okrutnosti.
U ovom genocidu okrutno je ubijeno 613 osoba, uključujući 106 žena, 63 dece i 70 staraca, a 1275 ljudi je zarobljeno i mučeno. Sudbina 150 zarobljenika, uključujući 68 žena i 26 dece, još uvek nije poznata. Od posledica masakra teško je ranjeno 487 ljudi. Pored toga, 8 porodica je potpuno iskorenjeno, 130 dece izgubilo je jednog, a 25 dece oba roditelja. Ljudi su nemilosrdno ubijani zbog njihove nacionalnosti – samo zato jer su bili Azerbejdžanci. Zbog okupacije Hodžalija od strane oružanih formacija Jermenije država Azerbejdžan i njeni građani oštećeni su za više od 170 miliona američkih dolara.
Agresija na Republiku Azerbejdžan, počinjeni masovni zločini protiv čovečnosti i genocid u Hodžaliju, kao i sistemsko istrebljenje Azerbejdžanaca samo na osnovu njihove etničke pripadnosti, predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, posebno Ženevske konvencije iz 1949. godine, Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencije o pravima deteta, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Azerbejdžanska država preduzima potrebne korake kako bi istina o Hodžaliju došla do međunarodne zajednice i kako bi se postiglo priznanje ove tragedije kao čina genocida nad azerbejdžanskim narodom. Aktivnosti na ovom planu započete su odmah nakon povratka nacionalnog lidera Hejdara Alijeva na vlast. Na inicijativu ovog velikog državnika data je politička i pravna potvrda genocida u Hodžaliju, a 26. februar proglašen je Danom hodžalijskog genocida. Osim toga, Međunarodna kampanja „Pravda za Hodžali!“, koja je pokrenuta 2008. godine na inicijativu Lejle Alijeve, potpredsednice Fondacije Hejdar Alijev, dodatno je intenzivirala aktivnosti usmerene na informisanje široke javnosti.
Kao rezultat sistematskog rada usmerenog na priznavanje genocida u Hodžaliju na globalnom nivou, u relevantnim dokumentima Parlamentarne unije Organizacije islamske saradnje, kao i u dokumentima parlamenata Meksika, Pakistana, Češke, Perua, Kolumbije, Paname, Hondurasa, Sudana, Gvatemale i države Džibuti masovno ubistvo potvrđeno je kao čin genocida. Parlamenti Bosne i Hercegovine, Rumunije, Jordana, Slovenije, Škotske, kao i izvršna i zakonodavna tela 22 američke države osudili su tragediju u Hodžaliju, ocenivši je masovnim zločinom. Presudom od 22. aprila 2010. godine, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da je istrebljenje azerbejdžanskog civilnog stanovništva Hodžalija „posebno težak prekršaj koji se može smatrati ratnim zločinom ili zločinom protiv čovečnosti“.
Republika Jermenija je, namernim napadima na azerbejdžansko mirno stanovništvo, nastavila da sprovodi zločine protiv čovečnosti i za vreme Drugog rata u Karabahu 2020. godine. Napadajući civilno stanovništvo i infrastrukturu gusto naseljenih azerbejdžanskih gradova kao što su Gandža, Barda i Tartar, koji su smešteni daleko izvan bojnog polja, Republika Jermenija je ponovo pribegla sprovođenju istih ratnih zločina 2020. godine kao i 1992. godine, uz to, da je ovaj put upotrebljeno još smrtonosnije oružje, kao što su kasetne bombe i raketni sistemi, kako bi žrtve među civilima bile još veće.
Prema podacima kojima raspolaže Kancelarija glavnog tužioca Republike Azerbejdžan, usled raketnih i teških artiljerijskih napada, više od 100 civila je ubijeno, uključujući 12 dece i 27 žena, a 423 civila su ranjena. Tokom ovih napada uništeno je više od 5000 stambenih kuća i više stambenih zgrada, 76 javnih objekata, uključujući škole, bolnice i vrtiće, 24 proizvodna pogona, 218 trgovinskih objekata, 51 javni ugostiteljski objekat, 41 administrativna zgrada i 19 verskih objekata.
Genocid u gradu Hodžali 1992. kao i bombardovanje mirnog stanovništva 2020. godine predstavljaju jasan dokaz namerne politike i sistematskog nasilja vlasti Republike Jermenije nad azerbejdžanskim civilima.
Godišnja komemoracija povodom sećanja na žrtve genocida na nacionalnom nivou svedoči o činjenici da monstruozni masakr koji su počinili Jermeni u Hodžaliju nikada neće biti izbrisan iz sećanja azerbejdžanskog naroda i da će zločinci koji su počinili genocid pre ili kasnije biti izvedeni pred lice pravde.

 

Ambasada Republike Azerbejdžan u Republiku Srbiju

Sırbistan Türkleri Derneği Avrupa'ya seslendi

Sırbistan devletinin. Sancak bölgesi N.Pazar şehrinde merkezi bulunan Sırbistan Türk Derneği yönetim kurulu üyeleri başkan Aliya Şahovic'in önderliğinde toplanarak, Avrupa ülkelerine bir çağrıda daha bulundu; “Avrupa bundan böyle FETÖ, PKK ve YPG'yi terör listesine almalıdır” dedi

Sırbistan Türkleri Derneği Avrupa'ya seslendi

Sırbistan devletinin. Sancak bölgesi N.Pazar şehrinde merkezi bulunan Sırbistan Türk Derneği yönetim kurulu üyeleri başkan Aliya Şahovic'in önderliğinde toplanarak, Avrupa ülkelerine bir çağrıda daha bulundu; “Avrupa bundan böyle FETÖPKK ve YPG‘yi terör listesine almalıdır” dedi.

Geçtiğimiz hafta PKK terörüstlerince Irak’ın Gara dağında kaçırdıkları 13 Türk sivil masum vatandaşımızı hain ve kalleşçe kurşuna dizmesi Avrupa ve dünya Türklüğünü ayağa kalkarak, “buna dur denilmeli, bu hain kalleş örgütler bitirilmelidir” denildi.

Sırbistan Türk derneğinde hazırladıkları afişleri Avrupalı ve tüm insanlığın göreceği yol, köprü ve bahçe duvarlarına üç dil olan, Ingilizce, Sırpça, ve Türkçe afişler hazırlanarak asıldı. Hür dünyaya bu hain kahbe terör örgütlerini bilin, tanıyın ilginizi kesin afişini yazarak astılar.

Türk Derneği başkanı Alija Şahovic,gazeteci Doğan Tufan'a verdiği mesajında; “Gara’da hain PKK terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen 13 kardeşimize ve Pençe Kartal Harekatı’nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Sırbistan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Türkçe kursu

Sırbistan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Türkçe kursu

Evladı Fatihanların torunları kimliklerini korumak, müslüman Türk kimliğini korumak kollamak için gece, gündüz çalışıyorlar. Camilerde Kur-an-ı kerim ve ilmihal kurslarının yanında Türkçe eğitim kursları da devam ediyor. Neue Pazar şehrinde Türkçe kursu kapanmış bunuda duyunca çok üzüldüm. Marif vakfımız oraya yardım etmeli.

Sırbistan Türk Derneği kurulduğu günden beri kendi imkanlarıyla milli,islâmî,insanı hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz gün Sırbistan devletinin sancak bölgesinin,Tutin şehrinde müslüman Türklerin ikamet ettiği,Sultan Fatih Cami bir külliye hizmeti veriyor. Sırbistan Türk Derneği başkanı evlâdı Fatihanın torunu olan mücahit Aliya Sahovic başkan ve ekibi Tutin belediyesi meclis başkanı Fazila FERIZOVIC  ziyaret etti.

Tutin şehrindeki müslüman Türklerin sorunları hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra birlikde Sultan Fatih Camisini ziyaret ettiler. Ziyaret sonunda 230 adet Kur'an-ı Kerimle birlikde çok sayıda Türk bayrağı  bağışladı. Cami Tutin şehrinin en güzel ve en büyük camilerden biri olduğu söylendi. Cami bir külliye hizmeti veriyor. Cami içinde Kur'an-ı Kerim kursu, Türkçe dil kursu ile çevredeki müslümanların birliğine dirliğine vesile olacak çok güzel hizmetler veriyor.

Cami  imamı Faruk İmamoviç yaptığı konuşmada, ” Bu güzel hediyeler için  başkanımız Aliya beye teşekkür ediyorum” dedi. Ve şöyle devam etti; “Bu bağış bize manevi güç verdi, destek oldu” dedi. Türk derneği başkanı Aliya Şahoviç'de yaptığı konuşmada;”Bize gösterdiğiniz ilgi ve alakaya  teşekkür ediyorum. İmamımız Faruk hocayı ve cematimizi kutluyorum. ALLAH hizmetlerimizi daim eylesin birliğimizi kardeşliğimizi korusun” dedi.

DOĞAN TUFAN

https://kilimgazetesi.de/

20. januar – Dan nacionalne žalosti

                                                         Ambasada Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19.01.2021.

20. januar – Dan nacionalne žalosti

Događaji koji će dovesti do januarske tragedije 1990. godine počeli su još 1987. kada je masovno proterivanje Azerbejdžanaca sa svojih istorijskih zemalja u Јеrmeniji, kao i pokušaj pripajanja Nagornо-Karabaha Јеrmeniji, poprimilo široke razmere. Umesto da suzbije napetost koja je eskalirala, sovјetsko rukovodstvo je počinilo neviđen zločin protiv azerbejdžanskog naroda. U noći između 19. i 20. januara, po direktnom naređenju generalnog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza Mihaila Gorbačova, u Baku i u druge oblasti Azerbejdžana uvedene su vojne jedinice Sovjetske armije koje su počinile masovne zločine nad civilnim stanovništvom, koristeći tešku vojnu opremu i razne vrste naoružanja. Specijalne snage sovjetske vojske i veliki kontingent unutrašnjih trupa zauzele su Baku čineći nezapamćene okrutnosti što je prouzrokovalo krvoproliće bez presedana. Pre nego što je uvedeno vanredno stanje, vojnici su nemilosrdno ubili 82 osobe, a 20 osoba je teško ranjeno. Nakon uvođenja vanrednog stanja, u Bakuu je još 21 osoba ubijena u periodu od nekoliko dana. U regijama i gradovima u kojima nije proglašeno vanredno stanje ubijeno je još 8 ljudi – 25. januara u gradu Neftčali i 26. januara u Lankaranu.

Tako je kao rezultat ilegalnog ulaska trupa u Baku i susedna područja ubijena 131 osoba, a 744 osobe je ranjeno. Među poginulima bili su žene, deca i starci, kao i radnici hitne pomoći i policajci.

Ilegalni ulazak trupa praćen je masovnim hapšenjima civilnog stanovništva. Tokom operacija u Bakuu i drugim gradovima i regionima, nezakonito je uhapšena 841 osoba, od čega je 112 osoba poslato u zatvore po raznim gradovima SSSR-a. Vojnici su otvorili vatru na 200 kuća, 80 automobila, uključujući i vozila hitne pomoći, a velika količina državne i lične imovine uništena je u požarima usled upotrebe zapaljivih sredstava.

Dejstva sovjetskih trupa podsećala su na zločine i za njih su osuđene pred Međunarodnim vojnim sudom 1945. i 1946. godine u postupku koji je ostao zabeležen u istoriji kao Nirnberški proces.

Žrtve koje su stradale tokom januara 1990. simbolično se nazivaju „šehidi 20. januara“, i u Azerbejdžanu se čuva sećanje na njih 150.

Odmah nakon tragedije, 21. januara 1990. godine, nacionalni lider Hejdar Alijev, zajedno sa članovima porodice, došao je u Stalno predstavništvo Azerbejdžana u Moskvi kako bi iskazao solidarnost sa svojim narodom, izrazivši snažan protest protiv krvave akcije koju je izvelo rukovodstvo SSSR-a. Dvadesetog novembra iste godine, na zasedanju Vrhovnog parlamenta Nahčivanske autonomne republike, nacionalni lider Hejdar Alijev ocenio je januarsku tragediju kao zadiranje u suverena prava azerbejdžanskog naroda.

Januarska tragedija, koja je postala nacionalna žalost, istovremeno je pokazala nepobedivu snagu volje i otpornost azerbejdžanskog naroda. Uprkos okrutnosti i bezobzirnosti sovjetske vojske i uvođenju vanrednog stanja u Baku, azerbejdžanski narod je održao povorku žalosti 22. januara na glavnom trgu Azadlig kako bi odao poštu šehidima koji su stradali 20. januara. Oko 2 miliona ljudi prisustvovalo je sahrani na šehidskom groblju. Na zahtev naroda sazvana je vanredna sednica Vrhovnog saveta Azerbejdžanske SSR i usvojena je rezolucija o ukidanju vanrednog stanja u Bakuu iako većina čelnika republike, plašeći se besa naroda, nije učestvovala na ovoj sednici.

Ovaj epohalni događaj, koji je imao je presudan uticaj na formiranje azerbejdžanskog nacionalnog identiteta, postao je prekretnica u obnovi državne nezavisnosti. Nakon ove tragedije, narodnooslobodilački pokret postao je deo političke realnosti, jer je narod svoju budućnost video isključivo u nezavisnom Azerbejdžanu.

  1. marta 1994. godine, na inicijativu nacionalnog lidera Hejdara Alijeva, tragedija od 20. januara prvi put je dobila političku i pravnu potvrdu na nivou najvišeg zakonodavnog tela – Milli Medžlisa.

Narod Azerbejdžana čuva sećanje na šehide 20. januara. Svake godine godišnjica tragedije se obeležava masovnim komemoracijama. Građani posećuju groblja na kojima su sahranjeni borci za nezavisnost i polažu crvene karanfile, koji su postali simbol ove tragedije, odajući na taj način poštu žrtvama uz duboku osudu počinilaca ovog tragičnog događaja.

Svake godine, 20. januara u 12:00 po bakinskom  vremenu na celoj teritoriji Azerbejdžana minutom ćutanja odaje se pošta šehidima 20. januara, sa brodova, vozova i automobila oglašavaju se sirene, a državne zastave spuštaju se na pola koplja.

 

HACI HUREM(Bor) Camiinde Kur-an Ziyafeti

Sırbistan devletinde ,Türk asıllı kardeşlerimizin kurduğu Türk Derneği  Alija Sahovic başkanlığında hizmetlerine aralıksız devam ediyor.
HACI HUREM(Bor) Camiinde Kur-an Ziyafeti

Sırbistan devletinde ,Türk asıllı kardeşlerimizin kurduğu Türk Derneği  Alija Sahovic başkanlığında hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz gün,  Türk şehri Novi Pazar'da bulunan Hacı Hurem (Bor)Camiye ve Kuran Kursu talebelerine  Türk Derneği 50 adet Kur'an-ı Kerim  ve Türk bayrakları hediye  etti. Başkan Alija Sahovic yaptığı konuşmada,”Allah c.c. hem alimlerin hem de  yardımda bulunan din ve soy kardeşlerimizin hayırlarını kabul eylesin”diyen başkan Alija Sahovic konuşmasına şöyle devam etti,
“Hacı Hurem (Bor) camii,Novi Pazar'ın en eski tarihi  üç camisinden biridir. Efsaneye göre cami, 16.yüzyılın ortalarında yapılmış tarihi Türk camilerimizdendir. Bu cami,Novi Pazar'da yapım zamanıyla ilgili bir kitabenin korunduğu tek cami olması bakımından benzersizdir. Hacı Hürrem camisinin ayrılmaz bir parçası, inşaatçısı Hacı Hurem'in kabrinin bulunduğu türbedir. Zamanla bazı değişikliklere uğramasına rağmen Cami  özgürlüğünü korumuş ve Novi Pazar'ın en büyük ve en önemli camilerimizden biri olmaya devam etmektedir” dedi.

Hacı Hurem (Bor)camii imamı Amel Demiroviç ve emekli imamlardan  Nezir Salihoviç ile birlikde Sırbistan Türkleri derneğine ve bu tür faaliyetlerin dolayı Türkiye'deki tüm bağışçılarımıza teşekkür ettiler. Türkiye deki.kardeşlere en içten selam gönderdiler. Türkiyemizdeki kardeşlerimizi de  Novi Pazar'ın kalbinde yer alan bu güzel ecdat yadigarı camimizi ziyaret etmeye davet etdiler. Konuşmanın sonunda”Güçlerimiz, dualarımız bir olacak birleşecek” dediler.

 

https://www.yozgatfm.com.tr/

Sırbistan'da Türklerin Derneği

Evladı fatihan olarak kendilerini tanıtan soydaşlarımız Sırbistan'da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmektedirler. Türk derneğimizin kiymetli başkanı Alija Sahovic beyle Türk Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi aldık.

Sırbistan Türkleri Derneği , siyaset dışı,kâr gütmeyen ve partiler üstü olan, amacı Sırp-Türk toplumlarının ikili işbirliğini geliştirmek,iyi olan komşuluk ilişkilerini korumak olan bir dernek olarak tescil edilmiştir. Bunun dışında diğer hedefleri şunlardır:

-Bilimsel ve bilirkişi niteliğinde etnoloji  yapıyı araştırmak,

-her  iki halkın bu bölgedeki kültürel ve tarihi anıtlarını korumak için çaba göstermek,

-örf ve adetleri korumak,

-genel olarak insan ve ekolojik hakları korumak,

-bireysel olarak ve diğer sosyo-politik ve ekonomik kurumlar vasıtasıyla her iki milletin ekonomik –kültürel alanda işbirliğinin gelişmesini sağlamak ,

-özellikle bu işbirliği Sırbistan kökenli Türkleri içeriyor(diyaspora).

Bu dernek, vatandaşları şu nedenlerden toplamaktadır:

-dünyada ekonomik ve kültürel afirmasyon(onaylama)  ve insancıl çalışmalar,

-ikili dost işbirliğini geliştirebilecek bütün etkinliklerin geliştirilmesi ve Sırp-Türk toplumlarının işbirliği,

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek  için dernek aşağıdaki etkinlikleri yapmaktadır:

1-Türk-Sırp toplumlarının  bu yörelerdeki hayatı ve gelişmesiyle ilgili bilimsel literatürü toplamak ve üzerinde çalışma yapmak ve aynı zamanda halk söyleşilerini değerlendirmek,

2-tek başına veya diğer teşkilatlarla çeşitli bilimsel toplantılar,seminerler,önemli olayların anma törenlerini düzenlemek,

3-kanuna bağlı kalarak kitaplar ve diğer yayınlar yapmak,

4-bilim adamlarını organize edip insan hakları ve etnolojik zeminde bilimsel çalışmalar yapmak,

5-ülkede ve yurt dışında Türk-Sırp tarihi ve insan haklarıyla ilgili çalışma yapan üniversitelerle,yetkin derneklerle,milli kurullarla ve diğer teşkilatlarla  işbirliği yapmak.

Çok sayıda insan,tarihi ve kültürel anıtlarla,Türk halkıyla,kültürüyle,gelenekleriyle ,türk diliyle  tanışmak için Türkiye Cumhuriyetine gitmek istemektedir.Bizim derneğimiz onların bu isteklerini oradaki dostlarımız sayesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

Sırbistan Türk Derneği nin en önemli görevlerinden biri de Sırbistan da yaşayan Türk azınlığın kurumlar sayesinde Sırbistan anayasasının garanti ettiği azınlık haklarının sağlanması ve gerçekleşmesidir.

#SırbistanTürkleriDerneği

office@udruzenjeturakausrbiji.com

https://www.yozgatfm.com.tr/

Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan'da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan‘da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan Türkleri Derneği, siyaset dışı, kâr gütmeyen ve partiler üstü olan, amacı Sırp-Türk toplumlarının ikili iş birliğini geliştirmek, iyi olan komşuluk ilişkilerini korumak olan bir dernek olarak tescil edilmiştir diyen Başkan Alija Sahovic açıklamasında şu iafadelere yer verdi;

-Bilimsel ve bilirkişi niteliğinde etnoloji yapıyı araştırmak,

-her iki halkın bu bölgedeki kültürel ve tarihi anıtlarını korumak için çaba göstermek,

-örf ve adetleri korumak,

-genel olarak insan ve ekolojik hakları korumak,

-bireysel olarak ve diğer sosyo-politik ve ekonomik kurumlar vasıtasıyla her iki milletin ekonomik –kültürel alanda iş birliğinin gelişmesini sağlamak,

-özellikle bu iş birliği Sırbistan kökenli Türkleri içeriyor(diyaspora).

Bu dernek, vatandaşları şu nedenlerden toplamaktadır:

-dünyada ekonomik ve kültürel afirmasyon (onaylama) ve insancıl çalışmalar,

-ikili dost işbirliğini geliştirebilecek bütün etkinliklerin geliştirilmesi ve Sırp-Türk toplumlarının işbirliği,

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için dernek aşağıdaki etkinlikleri yapmaktadır:

1-Türk-Sırp toplumlarının bu yörelerdeki hayatı ve gelişmesiyle ilgili bilimsel literatürü toplamak ve üzerinde çalışma yapmak ve aynı zamanda halk söyleşilerini değerlendirmek,

2-tek başına veya diğer teşkilatlarla çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, önemli olayların anma törenlerini düzenlemek,

3-kanuna bağlı kalarak kitaplar ve diğer yayınlar yapmak,

4-bilim adamlarını organize edip insan hakları ve etnolojik zeminde bilimsel çalışmalar yapmak,

5-ülkede ve yurt dışında Türk-Sırp tarihi ve insan haklarıyla ilgili çalışma yapan üniversitelerle, yetkin derneklerle, milli kurullarla ve diğer teşkilatlarla iş birliği yapmak.

Çok sayıda insan, tarihi ve kültürel anıtlarla, Türk halkıyla, kültürüyle, gelenekleriyle, Türk diliyle tanışmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne gitmek istemektedir. Bizim derneğimiz onların bu isteklerini oradaki dostlarımız sayesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

Sırbistan Türk Derneği’nin en önemli görevlerinden biri de Sırbistan da yaşayan Türk azınlığın kurumlar sayesinde Sırbistan anayasasının garanti ettiği azınlık haklarının sağlanması ve gerçekleşmesidir.”

 

http://www.yozgatcamlik.com/

Sırp-Türk kültürü ve geleneği bizi birbirimize bağlayacak

Editörümüz Hakan Dikmen Sırbistan Türk Derneği Başkanı Alija Şahoviç ile Sırbistan’ı, Türk Derneğini, Türklerin yaşadıkları sorunları ve Dernek faaliyetlerini gündeme getirdi.
Türk Dünyası Haberi

Başkanım bizler sizi çok iyi tanıyoruz Vatan, millet, bayrak aşkınızı ama tanımayan insanlar için kendinizden bahseder misiniz?

Sırbistan Türkler Derneği ne zaman ve hangi amaçlarla kuruldu?

Kimdir Alija Şahoviç 01.11.1955 yılında Novi Pazar’da dünyaya geldim. Babam Said annem Feha. Evliyim 4 kız babasıyım, İlk ve Ortaokulu Novi Pazar’da okudum. Daha sonra Ekonomi yüksekokulu Ekonomi bölümünü bitirdim. Benim kökenim Osmanlıya dayanmaktadır. Sizin de belirttiğiniz gibi Vatan, Millet, Bayrak aşığıyım.

Sırbistan Türkleri Derneği, Sırp-Türk toplumunu geliştirmek ve beslemek ve her alanda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 21 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.  Bu tür hedeflere ulaşmak için önemli unsurlardan biri iletişimdir.  Bu nedenle, dernek tarafından düzenlenen Türkçe dersleri, ilgilenen tüm öğrenciler için ücretsizdir. Önceliklerden biri, eylemi hali hazırda uygulamakta olan derneğin, Sırbistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla ilk ve orta öğretim okullarında seçmeli ders olarak Türkçe'nin tanıtılması olacak

Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sadece Türk dili ve edebiyatı okumuş 50 öğrenci sağlamasına ihtiyacımız var.

Türk dilinin Balkanlar'a geri dönüşü

Sırbistan Türkleri Derneği, kuruluşundan bu yana, kurucusu ve başkanlığını yürütmekteyim. Dernek benim başkanlığımda bir sivil toplum örgütü olarak, hedefleri net bir şekilde tanımlandı. Dernek Başkanı olarak, Türk dilinin öğretilmesine özel önem verdim. Osmanlıların bu bölgeyi terk etmesinden sonra yüzyıllar boyunca Balkanlar'da var olan Türk dili, yerel halk arasında kaybolmuştur. Türk dilinin eğitim açısından önemini vurgulamak ve bölgemizde tekrar kullanmak amacıyla Sırbistan Türkleri Derneği, 2014 yılından 2017 yılı başına kadar olan dönemde tamamen ücretsiz Türkçe dersleri verdi. Dersler, Dernek bünyesinde iki nitelikli Türkçe öğretmeni tarafından yapıldı. Maalesef 2017 yılının başında, aşılamayan mali zorluklar nedeniyle Dernek, Türkçe dil kursunu iptal etmek ve önceki binalarını terk etmek zorunda kaldı. Derneğin ofisi şu anda kurucu ve Başkan Aliya Şahoviç'in aile evinde bulunmaktadır.

Dernek tüm zorluklara rağmen, Türk dilinin Balkanlar'a geri dönmesi ve ilk ve orta öğretim okullarına girmesi konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Gençlerimizin Türk dili ile erken yaşlardan itibaren, sadece Türk dizileriyle temas kurması ne kadar faydalı olurdu! 2019 yılında Sırbistan Türkleri Derneği, Sakarya Serdivan Belediyesi ile işbirliği yaparak bir grup öğrenciyi iki aylığına Türkçe yaz okuluna gönderdi. İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve kültürel deneyim alışverişinde bulunmak amacıyla derneğimiz, toplu sünnetten Türkiye Cumhuriyeti'nde halk oyunları uluslararası gençlik yarışmalarına katılmaya kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi ve daha birçok etkinlik sıralanabilir.

Derneğiniz ne tür zorluklar mücadele ediyor

Derneğin karşılaştığı tek zorluk mali zorluklar değildir. Kanlı suç örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında faaliyet gösterdiğini kendiniz de biliyorsunuz. Novi Pazar'da biz de eylemlerinin zararını htik. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk halkının ve Türkiye'nin samimi hayranları olarak bu suç örgütünün bizler için kurmaya çalıştığı, şüpheli tekliflerle şüpheli kişiler göndermekten, Derneğe Türkiye'de bile iftira atmaya kadar pek çok sorun ve tuzakla karşılaştık. Dernek çalışmaları ve bağlılığı ile başarılı oldu, ancak Türk kuruluşlarının bu konudaki çabukluğunun eksik olduğunu söylemeliyim. Novi Pazar'da bu suçlu ve kanlı örgütün en az iki bin üyesi var ve bu yüzden herkesi bu sorundan başını çevirmemeye, FETÖ denen bu belaya giden yolda kardeş bir halk olarak birlikte durdurmaya çağırıyoruz!

Sırbistan Türkleri Derneği yıllardır özenle ve güncel olarak Sırbistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerini kayıt altına alıyor.

Sırbistan-Türkiye işbirliği köprüsü

Böylelikle, Sırbistan Cumhuriyeti'nde Sırpların çoğunluğunun yanı sıra, aralarında önemli bir yeri Türk ulusal azınlığına ait olan ulusal azınlıkların da bulunduğunu yerli ve yabancı kamuoyuna belirtmek istiyor.

Uzun vadeli görev ve hedefimiz, Sırbistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkının her üyesini kayıt altına almak, onları derneğimiz çevresinde toplamak ve Türk dili ile Türk kültürü ve geleneğini onaylamaktır.

Türk milli azınlığı, Sırbistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir işbirliği köprüsü olacaktır. Türk halkının üyeleri olarak, bu iki dost ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olmak ve iki dost ülkemiz için yararlı olan tüm alanlara yaymak istiyoruz.

Sırbistan'daki Türk kültürünü ve geleneğini onaylamak ve ayrıca Sırp halkının kültürünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunmak istiyoruz.

İki ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha samimi, daha yakın ve daha dostane hale gelmesini dört gözle bekliyoruz ve derneğimiz onların daha da yüksek ve daha imrenilecek bir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak.

Kendimizi Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki Türk halkının meşru temsilcileri olarak görüyoruz ve Sırbistan'ın yaşadıkları ülke ve anavatanları olduğu Türk halkının tüm üyelerini derneğimizin etrafında toplama arzumuz var.

Türkler Sırbistan'da ne tür sorunlar yaşıyor?

Sırbistan Cumhuriyeti, bu ülkede yaşayan Türk nüfusuna karşı doğru davranmaktadır.  Devletin bize karşı tavrından memnunuz.  İlişkimiz karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanmaktadır.

Sırbistan'daki Türklerin kendi dilleri, dinleri, gelenek ve görenekleri olabilir mi?

Türk dilinin eğitim kurumlarında yani ilk ve ortaokullarda en azından seçmeli ders olarak konulardan biri olması için mücadele ediyoruz.  Sırbistan'da dini duyguların ve ritüellerin ifade özgürlüğü yasal olarak garanti altına alınmıştır ve bu konuda herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır.  Gelenek ve görenekleri beslemek söz konusu olduğunda, çocukları evlerde büyütmekten kültürel etkinliklere katılmaya kadar gelenek ve göreneklerimizi korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki mevcut ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karşılıklı olarak Türkiye ile Sırbistan arasındaki diyalogun gelişmesi iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin gelişmesinin işaretidir, giderek artan bir şekilde artan işbirliği ve dostluk ilişkilerinin güçlenmesinin işaretidir. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun zamandır daha iyi. Bu, Türk halkının Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki konumu ve muamelesi üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahiptir.  Gelecekte bu iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da iyi bir işbirliğinin işareti olacağını umuyoruz

Ticari ve politik ilişkiler nasıldır?

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında ekonomik veya ticari işbirliği artıyor.  Bu, iki ülke arasında artan ticaret hacminde ve tüm ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde etkili olmaktadır.  Siyasi ilişkiler gittikçe daha iyi hale geliyor ve karşılıklı saygı ve takdir göstergesi olarak görülüyor.

Eklemek istediğin başka bir şey var mı?

Sırbistan Türkler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine özverili katkılarını veriyor ve vermeye devam edecek ve bu iki ülkeyi daha da güçlü bir şekilde birbirine bağlayacak bir köprü olacak.

http://www.haberderin.com/

SIRBİSTAN TÜRKLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Sırbistan Türk Derneği Başkanı Alija Şahovic yaptığı konuşmada,” Filistin, bildiğimiz gibi son 70 yıldır kanıyor ve yanıyor. 21. yüzyılda bile faşizm mağlup edilmedi. Çocuklara ve sivillere karşı benzeri görülmemiş suçlar var” dedi.

SIRBİSTAN TÜRKLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Başkan Şahovic’in yaptığı açıklamanın devamı ise şu şekilde;” Filistin Müslümanları ve El-Aksa Camii'nin kutsal yerleri, dünyanın tüm Müslümanlarının en kutsal yerleri tamamen korumasız ve yardım için yalvarıyorlar. İsrail yine Müslümanları katlediyor. Tüm dünya gözleri önünde bir milletin draması ve trajedisi gerçekleşiyor.
Filistin'in ordusu yok, donanması yok, hava kuvvetleri yok. Bu savaş değil, bu bir soykırımdır. İlk Kıblemizin, Mescid-ul Aksa'nın korunması sadece yumrukları sıkan ve taşlardan başka bir silahı olmayan Filistinli çocukların görevi değildir.
Filistinlilerin öleceklerini uluslararası faktörlerin sessizliği altında ne zamana kadar devam edecek merak ediyorum. Dünyadaki Müslümanların sabrı ne kadar sürecek? Filistinlileri öldürürken bütün Müslümanları öldürüyorlar. İsrailliler Filistin'deki kutsal yerlere hakaret yapılınca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kalpleri kanıyor” dedi.
Konuşmasının sonunda,” Müslüman ümmetinin büyük lideri olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi: “Ortadoğu'da kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu, 1967 sınırları ve Doğu Kudüs'ün başkenti olarak bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu nedenle, uluslararası toplumun Filistin'e desteğini güçlendirmek gerekiyor.
Filistinlilerin, Sırbistanlı Müslümanların onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Filistinlilerin korunması, Kudüs'ün korunması tüm Müslümanların ortak bir görevidir.
Filistin’i ve onun milletini yok etmeye çalışanlara seslenip son bir cümle söylemek istiyorum. Filistin ve onun halkı asla yok olmayacak çünkü hepimizin üstünde daha büyük bir güç ve irade var. O da Allah'ın iradesi” dedi.

Kaynak: Editör: Mehmet Erol

http://www.yozgathabergzt.com/

Sırbistan Türklerinden Azerbaycan’a destek

Sırbistan Türkleri Dernek Başkanı Alija Şahoviç arkadaşımız Doğan Tufan'a  gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Sırbistan Türklerinden Azerbaycan’a destek
Alija Şahoviç Dağlık Karabağ bölgesi sorunu, modern tarihin en önemli ve karmaşık sorunlarından biridir. Durum çok açık. Dağlık Karabağ, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Silahlı kuvvetleriyle Azerbaycan’a saldıran Ermenistan Cumhuriyeti ordusunun açıkça desteklediği Ermeni ayrılıkçılar, bu bölgeyi Azerbaycan’dan silahlı güçle ele geçirip Ermenistan’a eklemeye çalışıyorlar.

Ermeni ordusu doğrudan ve açıkça bu çatışmanın içindedir. Bu bölgedeki Ermeni ordusu ve Ermeni ayrılıkçılar, Şubat 1988’den Mayıs 1994’e kadar yaşanan silahlı çatışmalarda Dağlık Karabağ’ı ve bu alan dışındaki Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 9’unu işgal ettiler.

Yaklaşık 800.000 Azeri evlerinden kovuldu ve sivillere karşı korkunç suçlar işlendi. 2016’da ve 2020’de uzun süren silahlı çatışmalarda, Azerbaycan ordusu şu anda komşu Ermenistan tarafından işgal edilen devlet toprakları üzerinde tamamen meşru ve yasal olarak yeniden kontrol sağlamaya çalışıyor. Azerbaycan, topraklarının bazı kısımlarını savunma ve saldırganları ve işgalcileri ülkesinden çıkarma hakkına sahiptir.

Silahlı saldırı ile komşu Ermenistan’ın ele geçirdiği topraklarının bazı kısımlarını geri alma niyetinde olan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet liderliğini tamamen destekliyorum ve Türk halkının tüm mensuplarının, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, kardeş Azerbaycan halkını bu adil ve özgürleştirici mücadelede desteklemenin ahlaki yükümlülüğü olduğuna inanıyorum.

Ankara ile Atina arasında petrol sahasına ilişkin siyasi ve ekonomik çekişmeye gelince, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, siyasi ve stratejik çıkarlarını koruma konusunda meşru bir hakkı olduğuna ve Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıkça tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını göz ardı edemeyeceğine inanıyorum. Umarım her iki taraf da müzakereler yoluyla hem ülkeleri hem de çıkarlarını tatmin edecek yeterli ve barışçıl bir çözüm bulur. Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcut liderliğini tamamen destekliyorum ve iki ülke arasında diyalog yoluyla makul bir çözüme ulaşılacağına inanıyorum.

https://www.yozgatfm.com.tr/