U Mađarskoj pronađeni ostaci džamije za koje se smatra da je delo Mehmed-paše Sokolovića

U blizini grobnice Sulejmana Veličanstvenog u Mađarskoj pronađeni su ostaci  džamije koju je sagradio Mehmed-paša Sokolović, tvrde arheolozi.

5945281sokullumehmetpaaneyapmtr1U blizini grob Sulejmana Veličanstvenog u Mađarskoj otkrio ostatke džamije Mehmed-paše Sokolovića, kažu arheolozi.
U gradu Sighet, na jugu Mađarske, u blizini groblja gdje su sahranjeni utroba sultana Sulejmana Veličanstvenog, i posmrtni ostaci pronađeni kod džamije tokom Otomanskog carstva izgradio Mehmed-paše Sokolovića.
Ostaci džamije nije pronađeno u arheološkim upravlja Agencija za međunarodni razvoj i saradnju Turske, nedaleko od grobnica sa tijelima Sulejmana Veličanstvenog, koji je umro 1566..
Istraživači su otkrili da su to ostaci džamije Mehmed-paše Sokolovića, koji je srušen u 1692. Habsburg vojsci.
Pretraga za Sarajevo derviš tekije
Univerzitetski profesor i šef istraživanja Norbert Pap je podsjetio da je prošle godine pronašao grob Sulejmana Veličanstvenog, i da je istraživački tim u blizini grobnice u potrazi za ostacima džamije i grobnice.
“Danas smo našli ostatke džamije. Prema dostupnim podacima iz tog perioda, u Sighet, pored Sulejmana Veličanstvnog grob, džamija sagradio Mehmed-paše Sokolovića. Zgrada koju smo pronašli je dosta veći od groba i okrenut prema Meki “, objasnio je Pap.
Prema njegovim riječima, to je izuzetak, s obzirom da je džamija iz osmanskog perioda u Mađarskoj, sagrađena uglavnom u gradovima.
“U osmanskom periodu Mađarska je imala oko milijun stanovnika, a onda je 20.000 do 30.000 osmanskog vojnika. Oni žive u gradovima, pa evo su izgrađene džamije i grobnice. Samo jedna džamija i grob su izgrađene izvan grada, ali smo ih upravo našli. Sulejman Veličanstveni je umro ovdje i zato su tu sahranjeni, a njegovi unutrašnji organi su izgrađene džamije i grob “, kaže Pap.
Istraživanja na lokalitetu će se nastaviti jer, kao Pap naglašava, arhivske podaci ukazuju da je u istom području tekije, koji u sedamdesetih godina 16. stoljeća koristili derviša iz Sarajeva.
“Počeli smo istraživanja u ovoj oblasti i nadam se da ćemo brzo doći do rezultata”, zaključio je Papa.

http://www.trt.net.tr/