Udruženje Turaka u Srbiji u zvaničnoj poseti UDEFU!

Predsednik Udruženja Turaka u Srbiji Alija Šahović je sa svojim saradnicima Melisom Šahović i Delvom Bajraktarević obavio zvaničnu posetu Međunarodnoj Federaciji Udruženja Studenata.
Zahvaljujemo se UDEF koordinatoru  za spoljnu saradnju postovanom Muhamed Malik Taylanu i koordinatorovom pomoćniku poštovanom Emre Eryilmazu na srdačnoj dobrodošlici.