Sırbistan'da Türklerin Derneği

Evladı fatihan olarak kendilerini tanıtan soydaşlarımız Sırbistan'da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmektedirler. Türk derneğimizin kiymetli başkanı Alija Sahovic beyle Türk Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi aldık.

Sırbistan Türkleri Derneği , siyaset dışı,kâr gütmeyen ve partiler üstü olan, amacı Sırp-Türk toplumlarının ikili işbirliğini geliştirmek,iyi olan komşuluk ilişkilerini korumak olan bir dernek olarak tescil edilmiştir. Bunun dışında diğer hedefleri şunlardır:

-Bilimsel ve bilirkişi niteliğinde etnoloji  yapıyı araştırmak,

-her  iki halkın bu bölgedeki kültürel ve tarihi anıtlarını korumak için çaba göstermek,

-örf ve adetleri korumak,

-genel olarak insan ve ekolojik hakları korumak,

-bireysel olarak ve diğer sosyo-politik ve ekonomik kurumlar vasıtasıyla her iki milletin ekonomik –kültürel alanda işbirliğinin gelişmesini sağlamak ,

-özellikle bu işbirliği Sırbistan kökenli Türkleri içeriyor(diyaspora).

Bu dernek, vatandaşları şu nedenlerden toplamaktadır:

-dünyada ekonomik ve kültürel afirmasyon(onaylama)  ve insancıl çalışmalar,

-ikili dost işbirliğini geliştirebilecek bütün etkinliklerin geliştirilmesi ve Sırp-Türk toplumlarının işbirliği,

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek  için dernek aşağıdaki etkinlikleri yapmaktadır:

1-Türk-Sırp toplumlarının  bu yörelerdeki hayatı ve gelişmesiyle ilgili bilimsel literatürü toplamak ve üzerinde çalışma yapmak ve aynı zamanda halk söyleşilerini değerlendirmek,

2-tek başına veya diğer teşkilatlarla çeşitli bilimsel toplantılar,seminerler,önemli olayların anma törenlerini düzenlemek,

3-kanuna bağlı kalarak kitaplar ve diğer yayınlar yapmak,

4-bilim adamlarını organize edip insan hakları ve etnolojik zeminde bilimsel çalışmalar yapmak,

5-ülkede ve yurt dışında Türk-Sırp tarihi ve insan haklarıyla ilgili çalışma yapan üniversitelerle,yetkin derneklerle,milli kurullarla ve diğer teşkilatlarla  işbirliği yapmak.

Çok sayıda insan,tarihi ve kültürel anıtlarla,Türk halkıyla,kültürüyle,gelenekleriyle ,türk diliyle  tanışmak için Türkiye Cumhuriyetine gitmek istemektedir.Bizim derneğimiz onların bu isteklerini oradaki dostlarımız sayesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

Sırbistan Türk Derneği nin en önemli görevlerinden biri de Sırbistan da yaşayan Türk azınlığın kurumlar sayesinde Sırbistan anayasasının garanti ettiği azınlık haklarının sağlanması ve gerçekleşmesidir.

#SırbistanTürkleriDerneği

office@udruzenjeturakausrbiji.com

https://www.yozgatfm.com.tr/

Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan'da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan‘da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan Türkleri Derneği, siyaset dışı, kâr gütmeyen ve partiler üstü olan, amacı Sırp-Türk toplumlarının ikili iş birliğini geliştirmek, iyi olan komşuluk ilişkilerini korumak olan bir dernek olarak tescil edilmiştir diyen Başkan Alija Sahovic açıklamasında şu iafadelere yer verdi;

-Bilimsel ve bilirkişi niteliğinde etnoloji yapıyı araştırmak,

-her iki halkın bu bölgedeki kültürel ve tarihi anıtlarını korumak için çaba göstermek,

-örf ve adetleri korumak,

-genel olarak insan ve ekolojik hakları korumak,

-bireysel olarak ve diğer sosyo-politik ve ekonomik kurumlar vasıtasıyla her iki milletin ekonomik –kültürel alanda iş birliğinin gelişmesini sağlamak,

-özellikle bu iş birliği Sırbistan kökenli Türkleri içeriyor(diyaspora).

Bu dernek, vatandaşları şu nedenlerden toplamaktadır:

-dünyada ekonomik ve kültürel afirmasyon (onaylama) ve insancıl çalışmalar,

-ikili dost işbirliğini geliştirebilecek bütün etkinliklerin geliştirilmesi ve Sırp-Türk toplumlarının işbirliği,

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için dernek aşağıdaki etkinlikleri yapmaktadır:

1-Türk-Sırp toplumlarının bu yörelerdeki hayatı ve gelişmesiyle ilgili bilimsel literatürü toplamak ve üzerinde çalışma yapmak ve aynı zamanda halk söyleşilerini değerlendirmek,

2-tek başına veya diğer teşkilatlarla çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, önemli olayların anma törenlerini düzenlemek,

3-kanuna bağlı kalarak kitaplar ve diğer yayınlar yapmak,

4-bilim adamlarını organize edip insan hakları ve etnolojik zeminde bilimsel çalışmalar yapmak,

5-ülkede ve yurt dışında Türk-Sırp tarihi ve insan haklarıyla ilgili çalışma yapan üniversitelerle, yetkin derneklerle, milli kurullarla ve diğer teşkilatlarla iş birliği yapmak.

Çok sayıda insan, tarihi ve kültürel anıtlarla, Türk halkıyla, kültürüyle, gelenekleriyle, Türk diliyle tanışmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne gitmek istemektedir. Bizim derneğimiz onların bu isteklerini oradaki dostlarımız sayesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

Sırbistan Türk Derneği’nin en önemli görevlerinden biri de Sırbistan da yaşayan Türk azınlığın kurumlar sayesinde Sırbistan anayasasının garanti ettiği azınlık haklarının sağlanması ve gerçekleşmesidir.”

 

http://www.yozgatcamlik.com/

Sırp-Türk kültürü ve geleneği bizi birbirimize bağlayacak

Editörümüz Hakan Dikmen Sırbistan Türk Derneği Başkanı Alija Şahoviç ile Sırbistan’ı, Türk Derneğini, Türklerin yaşadıkları sorunları ve Dernek faaliyetlerini gündeme getirdi.
Türk Dünyası Haberi

Başkanım bizler sizi çok iyi tanıyoruz Vatan, millet, bayrak aşkınızı ama tanımayan insanlar için kendinizden bahseder misiniz?

Sırbistan Türkler Derneği ne zaman ve hangi amaçlarla kuruldu?

Kimdir Alija Şahoviç 01.11.1955 yılında Novi Pazar’da dünyaya geldim. Babam Said annem Feha. Evliyim 4 kız babasıyım, İlk ve Ortaokulu Novi Pazar’da okudum. Daha sonra Ekonomi yüksekokulu Ekonomi bölümünü bitirdim. Benim kökenim Osmanlıya dayanmaktadır. Sizin de belirttiğiniz gibi Vatan, Millet, Bayrak aşığıyım.

Sırbistan Türkleri Derneği, Sırp-Türk toplumunu geliştirmek ve beslemek ve her alanda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 21 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu.  Bu tür hedeflere ulaşmak için önemli unsurlardan biri iletişimdir.  Bu nedenle, dernek tarafından düzenlenen Türkçe dersleri, ilgilenen tüm öğrenciler için ücretsizdir. Önceliklerden biri, eylemi hali hazırda uygulamakta olan derneğin, Sırbistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla ilk ve orta öğretim okullarında seçmeli ders olarak Türkçe'nin tanıtılması olacak

Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sadece Türk dili ve edebiyatı okumuş 50 öğrenci sağlamasına ihtiyacımız var.

Türk dilinin Balkanlar'a geri dönüşü

Sırbistan Türkleri Derneği, kuruluşundan bu yana, kurucusu ve başkanlığını yürütmekteyim. Dernek benim başkanlığımda bir sivil toplum örgütü olarak, hedefleri net bir şekilde tanımlandı. Dernek Başkanı olarak, Türk dilinin öğretilmesine özel önem verdim. Osmanlıların bu bölgeyi terk etmesinden sonra yüzyıllar boyunca Balkanlar'da var olan Türk dili, yerel halk arasında kaybolmuştur. Türk dilinin eğitim açısından önemini vurgulamak ve bölgemizde tekrar kullanmak amacıyla Sırbistan Türkleri Derneği, 2014 yılından 2017 yılı başına kadar olan dönemde tamamen ücretsiz Türkçe dersleri verdi. Dersler, Dernek bünyesinde iki nitelikli Türkçe öğretmeni tarafından yapıldı. Maalesef 2017 yılının başında, aşılamayan mali zorluklar nedeniyle Dernek, Türkçe dil kursunu iptal etmek ve önceki binalarını terk etmek zorunda kaldı. Derneğin ofisi şu anda kurucu ve Başkan Aliya Şahoviç'in aile evinde bulunmaktadır.

Dernek tüm zorluklara rağmen, Türk dilinin Balkanlar'a geri dönmesi ve ilk ve orta öğretim okullarına girmesi konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Gençlerimizin Türk dili ile erken yaşlardan itibaren, sadece Türk dizileriyle temas kurması ne kadar faydalı olurdu! 2019 yılında Sırbistan Türkleri Derneği, Sakarya Serdivan Belediyesi ile işbirliği yaparak bir grup öğrenciyi iki aylığına Türkçe yaz okuluna gönderdi. İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek ve kültürel deneyim alışverişinde bulunmak amacıyla derneğimiz, toplu sünnetten Türkiye Cumhuriyeti'nde halk oyunları uluslararası gençlik yarışmalarına katılmaya kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi ve daha birçok etkinlik sıralanabilir.

Derneğiniz ne tür zorluklar mücadele ediyor

Derneğin karşılaştığı tek zorluk mali zorluklar değildir. Kanlı suç örgütü FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında faaliyet gösterdiğini kendiniz de biliyorsunuz. Novi Pazar'da biz de eylemlerinin zararını htik. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk halkının ve Türkiye'nin samimi hayranları olarak bu suç örgütünün bizler için kurmaya çalıştığı, şüpheli tekliflerle şüpheli kişiler göndermekten, Derneğe Türkiye'de bile iftira atmaya kadar pek çok sorun ve tuzakla karşılaştık. Dernek çalışmaları ve bağlılığı ile başarılı oldu, ancak Türk kuruluşlarının bu konudaki çabukluğunun eksik olduğunu söylemeliyim. Novi Pazar'da bu suçlu ve kanlı örgütün en az iki bin üyesi var ve bu yüzden herkesi bu sorundan başını çevirmemeye, FETÖ denen bu belaya giden yolda kardeş bir halk olarak birlikte durdurmaya çağırıyoruz!

Sırbistan Türkleri Derneği yıllardır özenle ve güncel olarak Sırbistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türklerini kayıt altına alıyor.

Sırbistan-Türkiye işbirliği köprüsü

Böylelikle, Sırbistan Cumhuriyeti'nde Sırpların çoğunluğunun yanı sıra, aralarında önemli bir yeri Türk ulusal azınlığına ait olan ulusal azınlıkların da bulunduğunu yerli ve yabancı kamuoyuna belirtmek istiyor.

Uzun vadeli görev ve hedefimiz, Sırbistan Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk halkının her üyesini kayıt altına almak, onları derneğimiz çevresinde toplamak ve Türk dili ile Türk kültürü ve geleneğini onaylamaktır.

Türk milli azınlığı, Sırbistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir işbirliği köprüsü olacaktır. Türk halkının üyeleri olarak, bu iki dost ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olmak ve iki dost ülkemiz için yararlı olan tüm alanlara yaymak istiyoruz.

Sırbistan'daki Türk kültürünü ve geleneğini onaylamak ve ayrıca Sırp halkının kültürünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına sunmak istiyoruz.

İki ülkemiz arasındaki ilişkilerin daha samimi, daha yakın ve daha dostane hale gelmesini dört gözle bekliyoruz ve derneğimiz onların daha da yüksek ve daha imrenilecek bir seviyeye ulaşmalarına yardımcı olacak.

Kendimizi Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki Türk halkının meşru temsilcileri olarak görüyoruz ve Sırbistan'ın yaşadıkları ülke ve anavatanları olduğu Türk halkının tüm üyelerini derneğimizin etrafında toplama arzumuz var.

Türkler Sırbistan'da ne tür sorunlar yaşıyor?

Sırbistan Cumhuriyeti, bu ülkede yaşayan Türk nüfusuna karşı doğru davranmaktadır.  Devletin bize karşı tavrından memnunuz.  İlişkimiz karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanmaktadır.

Sırbistan'daki Türklerin kendi dilleri, dinleri, gelenek ve görenekleri olabilir mi?

Türk dilinin eğitim kurumlarında yani ilk ve ortaokullarda en azından seçmeli ders olarak konulardan biri olması için mücadele ediyoruz.  Sırbistan'da dini duyguların ve ritüellerin ifade özgürlüğü yasal olarak garanti altına alınmıştır ve bu konuda herhangi bir sorunumuz bulunmamaktadır.  Gelenek ve görenekleri beslemek söz konusu olduğunda, çocukları evlerde büyütmekten kültürel etkinliklere katılmaya kadar gelenek ve göreneklerimizi korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki mevcut ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Karşılıklı olarak Türkiye ile Sırbistan arasındaki diyalogun gelişmesi iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin gelişmesinin işaretidir, giderek artan bir şekilde artan işbirliği ve dostluk ilişkilerinin güçlenmesinin işaretidir. İki ülke arasındaki ilişkiler uzun zamandır daha iyi. Bu, Türk halkının Sırbistan Cumhuriyeti'ndeki konumu ve muamelesi üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahiptir.  Gelecekte bu iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da iyi bir işbirliğinin işareti olacağını umuyoruz

Ticari ve politik ilişkiler nasıldır?

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında ekonomik veya ticari işbirliği artıyor.  Bu, iki ülke arasında artan ticaret hacminde ve tüm ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde etkili olmaktadır.  Siyasi ilişkiler gittikçe daha iyi hale geliyor ve karşılıklı saygı ve takdir göstergesi olarak görülüyor.

Eklemek istediğin başka bir şey var mı?

Sırbistan Türkler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine özverili katkılarını veriyor ve vermeye devam edecek ve bu iki ülkeyi daha da güçlü bir şekilde birbirine bağlayacak bir köprü olacak.

http://www.haberderin.com/

SIRBİSTAN TÜRKLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Sırbistan Türk Derneği Başkanı Alija Şahovic yaptığı konuşmada,” Filistin, bildiğimiz gibi son 70 yıldır kanıyor ve yanıyor. 21. yüzyılda bile faşizm mağlup edilmedi. Çocuklara ve sivillere karşı benzeri görülmemiş suçlar var” dedi.

SIRBİSTAN TÜRKLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Başkan Şahovic’in yaptığı açıklamanın devamı ise şu şekilde;” Filistin Müslümanları ve El-Aksa Camii'nin kutsal yerleri, dünyanın tüm Müslümanlarının en kutsal yerleri tamamen korumasız ve yardım için yalvarıyorlar. İsrail yine Müslümanları katlediyor. Tüm dünya gözleri önünde bir milletin draması ve trajedisi gerçekleşiyor.
Filistin'in ordusu yok, donanması yok, hava kuvvetleri yok. Bu savaş değil, bu bir soykırımdır. İlk Kıblemizin, Mescid-ul Aksa'nın korunması sadece yumrukları sıkan ve taşlardan başka bir silahı olmayan Filistinli çocukların görevi değildir.
Filistinlilerin öleceklerini uluslararası faktörlerin sessizliği altında ne zamana kadar devam edecek merak ediyorum. Dünyadaki Müslümanların sabrı ne kadar sürecek? Filistinlileri öldürürken bütün Müslümanları öldürüyorlar. İsrailliler Filistin'deki kutsal yerlere hakaret yapılınca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların kalpleri kanıyor” dedi.
Konuşmasının sonunda,” Müslüman ümmetinin büyük lideri olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi: “Ortadoğu'da kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu, 1967 sınırları ve Doğu Kudüs'ün başkenti olarak bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu nedenle, uluslararası toplumun Filistin'e desteğini güçlendirmek gerekiyor.
Filistinlilerin, Sırbistanlı Müslümanların onların yanında olduğunu bilmelerini istiyoruz. Filistinlilerin korunması, Kudüs'ün korunması tüm Müslümanların ortak bir görevidir.
Filistin’i ve onun milletini yok etmeye çalışanlara seslenip son bir cümle söylemek istiyorum. Filistin ve onun halkı asla yok olmayacak çünkü hepimizin üstünde daha büyük bir güç ve irade var. O da Allah'ın iradesi” dedi.

Kaynak: Editör: Mehmet Erol

http://www.yozgathabergzt.com/