Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan'da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan'da Türk Derneği kuruldu

Evladı Fatihan olarak kendilerini tanıtan Sırbistan‘da “Türk kimliğini” korumak yaşatmak için kurdukları Sırbistan Türk derneğiyle kanunların verdiği hak ve hukuk çevresi içinde hizmetlerine devam etmekte. Sırbistan Türk Dernek Başkanı Alija Sahovic derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sırbistan Türkleri Derneği, siyaset dışı, kâr gütmeyen ve partiler üstü olan, amacı Sırp-Türk toplumlarının ikili iş birliğini geliştirmek, iyi olan komşuluk ilişkilerini korumak olan bir dernek olarak tescil edilmiştir diyen Başkan Alija Sahovic açıklamasında şu iafadelere yer verdi;

-Bilimsel ve bilirkişi niteliğinde etnoloji yapıyı araştırmak,

-her iki halkın bu bölgedeki kültürel ve tarihi anıtlarını korumak için çaba göstermek,

-örf ve adetleri korumak,

-genel olarak insan ve ekolojik hakları korumak,

-bireysel olarak ve diğer sosyo-politik ve ekonomik kurumlar vasıtasıyla her iki milletin ekonomik –kültürel alanda iş birliğinin gelişmesini sağlamak,

-özellikle bu iş birliği Sırbistan kökenli Türkleri içeriyor(diyaspora).

Bu dernek, vatandaşları şu nedenlerden toplamaktadır:

-dünyada ekonomik ve kültürel afirmasyon (onaylama) ve insancıl çalışmalar,

-ikili dost işbirliğini geliştirebilecek bütün etkinliklerin geliştirilmesi ve Sırp-Türk toplumlarının işbirliği,

Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için dernek aşağıdaki etkinlikleri yapmaktadır:

1-Türk-Sırp toplumlarının bu yörelerdeki hayatı ve gelişmesiyle ilgili bilimsel literatürü toplamak ve üzerinde çalışma yapmak ve aynı zamanda halk söyleşilerini değerlendirmek,

2-tek başına veya diğer teşkilatlarla çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, önemli olayların anma törenlerini düzenlemek,

3-kanuna bağlı kalarak kitaplar ve diğer yayınlar yapmak,

4-bilim adamlarını organize edip insan hakları ve etnolojik zeminde bilimsel çalışmalar yapmak,

5-ülkede ve yurt dışında Türk-Sırp tarihi ve insan haklarıyla ilgili çalışma yapan üniversitelerle, yetkin derneklerle, milli kurullarla ve diğer teşkilatlarla iş birliği yapmak.

Çok sayıda insan, tarihi ve kültürel anıtlarla, Türk halkıyla, kültürüyle, gelenekleriyle, Türk diliyle tanışmak için Türkiye Cumhuriyeti’ne gitmek istemektedir. Bizim derneğimiz onların bu isteklerini oradaki dostlarımız sayesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

Sırbistan Türk Derneği’nin en önemli görevlerinden biri de Sırbistan da yaşayan Türk azınlığın kurumlar sayesinde Sırbistan anayasasının garanti ettiği azınlık haklarının sağlanması ve gerçekleşmesidir.”

 

http://www.yozgatcamlik.com/