20. januar – Dan nacionalne žalosti

                                                         Ambasada Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

19.01.2021.

20. januar – Dan nacionalne žalosti

Događaji koji će dovesti do januarske tragedije 1990. godine počeli su još 1987. kada je masovno proterivanje Azerbejdžanaca sa svojih istorijskih zemalja u Јеrmeniji, kao i pokušaj pripajanja Nagornо-Karabaha Јеrmeniji, poprimilo široke razmere. Umesto da suzbije napetost koja je eskalirala, sovјetsko rukovodstvo je počinilo neviđen zločin protiv azerbejdžanskog naroda. U noći između 19. i 20. januara, po direktnom naređenju generalnog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog Saveza Mihaila Gorbačova, u Baku i u druge oblasti Azerbejdžana uvedene su vojne jedinice Sovjetske armije koje su počinile masovne zločine nad civilnim stanovništvom, koristeći tešku vojnu opremu i razne vrste naoružanja. Specijalne snage sovjetske vojske i veliki kontingent unutrašnjih trupa zauzele su Baku čineći nezapamćene okrutnosti što je prouzrokovalo krvoproliće bez presedana. Pre nego što je uvedeno vanredno stanje, vojnici su nemilosrdno ubili 82 osobe, a 20 osoba je teško ranjeno. Nakon uvođenja vanrednog stanja, u Bakuu je još 21 osoba ubijena u periodu od nekoliko dana. U regijama i gradovima u kojima nije proglašeno vanredno stanje ubijeno je još 8 ljudi – 25. januara u gradu Neftčali i 26. januara u Lankaranu.

Tako je kao rezultat ilegalnog ulaska trupa u Baku i susedna područja ubijena 131 osoba, a 744 osobe je ranjeno. Među poginulima bili su žene, deca i starci, kao i radnici hitne pomoći i policajci.

Ilegalni ulazak trupa praćen je masovnim hapšenjima civilnog stanovništva. Tokom operacija u Bakuu i drugim gradovima i regionima, nezakonito je uhapšena 841 osoba, od čega je 112 osoba poslato u zatvore po raznim gradovima SSSR-a. Vojnici su otvorili vatru na 200 kuća, 80 automobila, uključujući i vozila hitne pomoći, a velika količina državne i lične imovine uništena je u požarima usled upotrebe zapaljivih sredstava.

Dejstva sovjetskih trupa podsećala su na zločine i za njih su osuđene pred Međunarodnim vojnim sudom 1945. i 1946. godine u postupku koji je ostao zabeležen u istoriji kao Nirnberški proces.

Žrtve koje su stradale tokom januara 1990. simbolično se nazivaju „šehidi 20. januara“, i u Azerbejdžanu se čuva sećanje na njih 150.

Odmah nakon tragedije, 21. januara 1990. godine, nacionalni lider Hejdar Alijev, zajedno sa članovima porodice, došao je u Stalno predstavništvo Azerbejdžana u Moskvi kako bi iskazao solidarnost sa svojim narodom, izrazivši snažan protest protiv krvave akcije koju je izvelo rukovodstvo SSSR-a. Dvadesetog novembra iste godine, na zasedanju Vrhovnog parlamenta Nahčivanske autonomne republike, nacionalni lider Hejdar Alijev ocenio je januarsku tragediju kao zadiranje u suverena prava azerbejdžanskog naroda.

Januarska tragedija, koja je postala nacionalna žalost, istovremeno je pokazala nepobedivu snagu volje i otpornost azerbejdžanskog naroda. Uprkos okrutnosti i bezobzirnosti sovjetske vojske i uvođenju vanrednog stanja u Baku, azerbejdžanski narod je održao povorku žalosti 22. januara na glavnom trgu Azadlig kako bi odao poštu šehidima koji su stradali 20. januara. Oko 2 miliona ljudi prisustvovalo je sahrani na šehidskom groblju. Na zahtev naroda sazvana je vanredna sednica Vrhovnog saveta Azerbejdžanske SSR i usvojena je rezolucija o ukidanju vanrednog stanja u Bakuu iako većina čelnika republike, plašeći se besa naroda, nije učestvovala na ovoj sednici.

Ovaj epohalni događaj, koji je imao je presudan uticaj na formiranje azerbejdžanskog nacionalnog identiteta, postao je prekretnica u obnovi državne nezavisnosti. Nakon ove tragedije, narodnooslobodilački pokret postao je deo političke realnosti, jer je narod svoju budućnost video isključivo u nezavisnom Azerbejdžanu.

  1. marta 1994. godine, na inicijativu nacionalnog lidera Hejdara Alijeva, tragedija od 20. januara prvi put je dobila političku i pravnu potvrdu na nivou najvišeg zakonodavnog tela – Milli Medžlisa.

Narod Azerbejdžana čuva sećanje na šehide 20. januara. Svake godine godišnjica tragedije se obeležava masovnim komemoracijama. Građani posećuju groblja na kojima su sahranjeni borci za nezavisnost i polažu crvene karanfile, koji su postali simbol ove tragedije, odajući na taj način poštu žrtvama uz duboku osudu počinilaca ovog tragičnog događaja.

Svake godine, 20. januara u 12:00 po bakinskom  vremenu na celoj teritoriji Azerbejdžana minutom ćutanja odaje se pošta šehidima 20. januara, sa brodova, vozova i automobila oglašavaju se sirene, a državne zastave spuštaju se na pola koplja.